Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2016Avslått, Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold130 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget ReinsdyrnærinNorske Kadaverhunder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak villsau-havørnBioforsk, fagseksjon utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Scandlynx Midt-NorgeNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
GaupekameraNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Temakvelder ulv, kunnskap,adferd,sporingsturerForeningen Våre Rovdyr61 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Sauetap til rovvilt på FosenNorsk Institutt for Naturforskning250 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Revejakt kurs 2014Ernst Ketil Eriksen2 mottakere2014Avslått, Avslått
Undervisningsfilm om jervejaktTura A/S2 mottakere2014Avslått, Avslått
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Jerv og gaupe i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
BjørnehundprosjektSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kan bjørn påvirke melkeproduksjon?Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles søknad for beitelagNord-Aurdal kommune2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelag2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tidlig nedsanking kombinert med utvida tilsynRindal Beitelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning320 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bedre Jervejakt i Troms 2013/2014Midt Troms Utmarkservice2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Test av viltkamera i Rovviltregion 4Norsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elgforvalning/ elgavskytning der ulv kan etableresUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side61 - 90 of 1959 items