Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Teknologi for gjenkjennelse av normalatferd - sauNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)2 mottakere2019Avslått, Avslått
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Kurs og undervisningLeif Sigurd Larsen65 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
kompetanseutvikling skadefellingslagVestskog sa86 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning350 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Variasjon i grunneiernes inntekt fra ElgjaktElgregionråd Øst 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Instruktørkurs Norske kadaverhunderNorske Kadaverhunder20 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Info om arbeidende vokterhunder til turisterJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og Fiskerforening2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Scandcam –viltkamera i Aust-AgderNorsk institutt for naturforskning237 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Kongeørnregistrering på Helgeland Arctic Research and Consulting da22 5002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
kompetanseheving og utstyr skadefellingslagVestskog sa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
FKT-kurs og undervisning for aktuelle grupperLeif Sigurd Larsen25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Bruk av droner i utmarksnæringer, Finnmark/TromsNorut Northern Research Institute2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Praktisk veiledning og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen2 mottakere2017Avslått
Leve med rovdyrNord-Fron kommune 2 mottakere2017Ikke behandlet
Vurdering av ulvens påvirkning på elgbestandenElgregionråd Øst 2 mottakere2017Avslått
Optimalisering av jervesoneNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
kompetanesheving rovvilt SFJ og ROGVestskog sa70 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Ikke behandlet
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Poster per side31 - 60 of 1974 items