Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Spor og sportegn - rovdyr i norsk natur/UlvetiderAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 40 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslagAlvdal kommune v/ landbruk og miljø300 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Storfebeite i ulvesonaNorsk landbruksrådgiving ØstFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Lisensjakt på ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Rovviltformidling ved Norsk Skogmuseum i 2017Anno museum, avd. Norsk Skogmuseum 40 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Informasjon og organisering av lisensjaktNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Utarbeidelse av beitebruks planÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kurs og undervisning i VGSLeif Sigurd LarsenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
En liten fagdag eller fag-kveldNatur, Plan og UtviklingFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
konflikt dempende tiltakSmåbruket SjulhusFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Ledelse av kommunal fellingslag for stor rovdyrStange kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Poster per side391 - 420 of 1976 items