Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørnejakt med støtteNorges Jeger- og FiskerforbundFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter med beitenæring i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)50 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Opplæring av bjørnhundekvipasjer i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)137 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
JervebåsKjell Ivar Knutsen Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
FORPROSJEKT OM PREDASJON FRA ØRN I REINKALVINGSOMRNorsk Institutt for naturforskning70 650Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Lokkejaktprosjekt jervNorges Jeger- og Fiskerforbund Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
akutt flytting. foringneidensiida60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RovdyrprosjektJørn Harangen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovdyrstilling rovviltprosjektet 2013-2015Porsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet - Leve I NaturenNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Folks redsel for bjørnNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning104 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovviltprosjektet, Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune35 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Bjørnehårfeller i Karasjok/Anrarjohka 2013Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 250 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om midler til viltkameraerKurt Are Boine Nikkinen6 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervOddbjørn Opgård Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Utprøving av nye jaktmetode på jervi finnmark 2013Asle Myrheim8 100Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervHelge Kristensen4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
gaupe og jervKjell Ivar Knutsen2 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Poster per side361 - 390 of 1976 items