Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørnekurs for jegere i indre FinnmarkKarasjok elgjegerforening Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
Søknad om midler til viltkameraerKurt Are Boine Nikkinen6 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervOddbjørn Opgård Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
Utprøving av nye jaktmetode på jervi finnmark 2013Asle Myrheim8 100Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervHelge Kristensen4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
gaupe og jervKjell Ivar Knutsen2 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Spor og sportegn - rovdyr i norsk natur/UlvetiderAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 40 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslagAlvdal kommune v/ landbruk og miljø300 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Storfebeite i ulvesonaNorsk landbruksrådgiving ØstFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Lisensjakt på ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Informasjon og organisering av lisensjaktNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Rovviltformidling ved Norsk Skogmuseum i 2017Anno museum, avd. Norsk Skogmuseum 40 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 2119 items