Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Temasamling gaupe -hund i TanaNorges Jeger- og Fiskerforbund7 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Temasamling gaupe hund LakselvNorges Jeger- og Fiskerforbund7 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørn hundetrening på wirebjørnNorges Jeger- og Fiskerforbund8 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørnesporing i felt i PasvikNorges Jeger- og FiskerforbundFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Kurs bjørnejakt i KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs jerv KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund35 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørnejakt med støtteNorges Jeger- og FiskerforbundFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter med beitenæring i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)50 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Opplæring av bjørnhundekvipasjer i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)137 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
JervebåsKjell Ivar Knutsen Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
FORPROSJEKT OM PREDASJON FRA ØRN I REINKALVINGSOMRNorsk Institutt for naturforskning70 650Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Lokkejaktprosjekt jervNorges Jeger- og Fiskerforbund Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
akutt flytting. foringneidensiida60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RovdyrprosjektJørn Harangen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovdyrstilling rovviltprosjektet 2013-2015Porsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet - Leve I NaturenNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Folks redsel for bjørnNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning104 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Bjørnehårfeller i Karasjok/Anrarjohka 2013Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 250 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet, Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune35 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side331 - 360 of 2111 items