Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kadaverhundkurs, GPS-kurs og praksisordningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark - Finansiering 2015Nesseby kommune252 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Sporingssamarbeid beitenæring og SNONæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Kompetanseheving skadefellingslag i Øst-FinnmarkNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Tilrettelegging for rovviltjakt i Finnmark 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)21 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Opplæring av hunde-ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging av bjørnbaneneKarasjok elgjegerforening75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
bygging/kjøp av jervebuJohan Anders Somby20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Pasvik-Inari Trilateral Park: bear monitoringNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 200 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
JervejaktSveinung Killi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kurs bjørnejakt AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund79 400Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kurs bjørnejakt KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund79 400Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktkurs AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund44 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktkurs KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund44 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmar - ProsjektNesseby kommune248 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Videreføring av Næring og Rovvilt i Vest-FinnmarkPorsanger kommune220 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2014Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Koordineringsmøte for jervejegerePorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Project preparation of monitoring Pasvik bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Naturfilm: Jakten på de fire storeNaturfotografeneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Predasjon fra ørn på reinkalv i PorsangerNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av radiobjelle- og e-bjelleprosjekt.Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)28 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
JakttiltakLars Helge Henriksen5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1967 items