Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Arena rovvilt Sau 2014Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Koordineringsmøte for jervejegerePorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Project preparation of monitoring Pasvik bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Predasjon fra ørn på reinkalv i PorsangerNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av radiobjelle- og e-bjelleprosjekt.Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)28 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
JakttiltakLars Helge Henriksen5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
krattrydding og oppsett av tårnOla JohansenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
viltkameraTruls Bjørnar Halvari5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Erfaringsutveksling - Jervejakt-tiltak i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
jervebåser Odd BjørkliFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
åtebuer med mms cameraOdd Bjørkli20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sporingsaksjon på gaupe i Øst-Finnmark, februar 20Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Sporingsaksjon på gaupe i Vest-Finnmark, feb 2014Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2014Turgleder AS90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøk med hundNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune127 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Jerv og Gaupe jakt.Kai Henrik Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Bjørne/elgbane og bjørnekurs for jegereKarasjok elgjegerforening100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
sauerein bjørneekvipasje nordsotkajærvis verdenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Bjørnehårfeller i Karasjok og AnarjohkaNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 2124 items