Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU111 776Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. LEIGE AV HUND/FØRERÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Protector Pro Beskyttelsesvest til hund mot ulvCecilie Hjelmeseth3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Info-aktiviteter og dialog om store rovdyrNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
INFO- OG DIALOGTILTAK I AURSKOG-HØLAND OG NESNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLIDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
DNA-innsamling Bjørn 2022LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOKStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kunnskap, undervisning og naturveiledning.LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
VokterhundWIERSHOLM BYGGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SAStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund KRISTOFFER MOAN100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1974 items