Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2022SURNADAL KOMMUNE55 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rovdyrskole - høst 2022STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Samarbeid om tiltak og konfliktdempende tiltak REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Søker økonomisk støtte til radio/digitale bjellerKLUBBEN OG KJEIPEN BEITELAG100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Opplæring av hund i kadaversøkSenja videregående skole37 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2022Avslått
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER2 mottakere2022Avslått
Konferanse la folk sis sin mening om rovdyrHEDMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAGMiljødirektoratet2022Avslått
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2022Avslått
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Oppfølging av regional organisering- skadefellingINDRE FOSEN KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA425 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0004 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av radiobjellerDINDALEN BEITELAG45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Samling 2022 kommunalt rovviltjaktlag SteinkjerSTEINKJER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal25 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 1976 items