Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videreføring av utstillingen "Ulv! ulv!" fra NTNUANNO MUSEUM AS400 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS80 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Kjøp av radiobjeller til sauROGER BRODIN RIST80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Lisensfelling med jervebås Mikkel Johan Eira39 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
bedre håndtering av konflikt rovvilt skaper REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Bjørnehundtrening i 2023STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Arena rovvilt 2023STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Aversjon Rein/hundHATTFJELLDAL JAKT OG FISKELAGStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS238 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Støtte til gjennomføring av jegerprøven 2023STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2023Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Fryktdempende tiltak inn i naturutstillingenSTIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER300 000Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
ViltkameraprosjektetNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Rovdyrskolen i rovviltregion 5STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Jervens predasjon på reinkalv og sau STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI55 800Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
innkjøp av radiobjelllerRENSJØ - SØRUNGEN BEITELAG20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Transport rovdyrskole Trøndelag 2023BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS230 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Transport rovdyrskole Nordland 2023BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS50 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Innkjøp av termisk spotterTROLLHEIMEN SØNDRE BEITELAG19 800Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Utvidet tilsyn med kadaverhundSKJÆKERFJELLA BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SA90 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Innkjøp radiobjellerDINDALEN BEITELAG20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 2119 items