Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Innkjøp og trening Porsanger skadefellingslagSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Praktisk jervejaktkurs i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Rovdyrprosjekt 2023PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Kartlegging av tapsårsaker hos lam på beiteNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI660 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2023HOLTÅLEN KOMMUNE175 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Elektronisk overvåking sauOMDAL GÅRD LAILA ELISABETH KJELLMANN35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Godtgjøring til skadefellingsledere i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Konfliktdempende tiltak, Gjøvik kommuneGJØVIK KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Informasjon om utøvelse av jakt i og nær ulverevirNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLIDMiljødirektoratet2023Avslått
Halsklaver på lam: Forebyggende mot ørnepredasjon NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI71 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Utstyr til rovviltjegere i Finnmark STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Regional fagsamling for skadefellingslagSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Kurs i skadefelling STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM297 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Videregående kurs i skadefelling STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM103 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Flytting LORA GatewayNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA102 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Innkjøp av radiobjellerNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA400 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tilskudd til Hemnes skadefellingslagHEMNES KOMMUNE26 686Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving interkommunalt skadefellingslagSALTDAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Innkjøp av større båt SOLHEIM VILLSAU600 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
samkjør gjeting hende og drone.JOHAN MATHIS KEMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Videreføring av utstillingen "Ulv! ulv!" fra NTNUANNO MUSEUM AS400 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS80 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Kjøp av radiobjeller til sauROGER BRODIN RIST80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Lisensfelling med jervebås Mikkel Johan Eira39 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
bedre håndtering av konflikt rovvilt skaper REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Bjørnehundtrening i 2023STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Arena rovvilt 2023STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Aversjon Rein/hundHATTFJELLDAL JAKT OG FISKELAGStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS238 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 2111 items