Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til Hemnes skadefellingslagHEMNES KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beskytte min elghund mot angrep av ulv Tom Erling Svandal3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Utstilling om ulvNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 110 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beiting i rovdyrskogenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Lyssetting av idrettsplassBJØRKEBEKK IDRETTSFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Radiobjeller Harran/NamsskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA288 300Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
SKOGSJERV - Bestand, økologi & konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Undersøkelse om bruk av hund på jaktNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Refusjon ettersøk kongeørn etter togpåkjørselOVERHALLA KOMMUNE598Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til faktaformidling og naturbaserFINNSKOGEN ADVENTURES AS200 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kommunalt ansatt og avlønnet tilsyn med hundØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Spor- og søkshund rovviltSpor- og søkshund rovvilt200 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
3-årig prosjekt-effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Levert
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovNORDRE LAND KOMMUNE85 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 1914 items