Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLesja Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt Sporhunder på freda rovviltOppland Bonde-og Småbrukarlag200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
ekstraordinært tillsynEinbuggdalen Sankarlag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av fellingslagetHattfjelldal Kommune21 600Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSørfold Kommune54 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Sporing etter gaupeNorges Jeger- Og Fiskerforbund - NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Ikke realitetsbehandlet
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Prosjekt jerv Hamar Kommune Amund BekkevoldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Gauperegistrering 2020/2021Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2020Surnadal Kommune45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs på Flå.Surnadal Kommune63 700Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakGjøvik Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Møte om gjerding og beitestrategiØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi172 250Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
KI Reintelling med dronerNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Beskyttelse av hund mot ulvBjørn StrømsborgStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
ReinHelseVeterinærinstituttet OsloStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Utbedring av stiSameiet Kitdalen BeitelagStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1837 items