Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utviklingstiltak skadefellingspersonell 2014NIBIO Holt125 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Akutt tilsyn i Gaupe belastet områdetMidt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Levert
Kadaverhundkurs/sertifiseringMarit Gunn Tveit (993017388)30 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Temakvelder ulv, kunnskap,adferd,sporingsturerForeningen Våre Rovdyr61 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rovvilt og Samfunn IVNINA800 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Lagjordet/Hallesby innmarkAnders Smaadahl Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Levert
Radiomerking av budskapen ved Straume gardStein Føreland Straume Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
vestoveinang sankelag:førebyggj/konfliktdemp.til Else Marie Lind Løyland Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Erfaringsutveksling - Jervejakt-tiltak i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt "Rovvilt i barneskolen".Anne Helen Eide KongtorpFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulovlig jakt på store rovdyr i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Utvida tilsyn, E- bjeller og organisering av felliNorddal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2014Avslått
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ReindriftsseminarNIBIO Holt150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
jervebåser Odd BjørkliFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
åtebuer med mms cameraOdd Bjørkli20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sporingsaksjon på gaupe i Øst-Finnmark, februar 20Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
kompetanseheving skadefelling kongeørnSfSkogStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
opplæring av jegerar til skadefelling av rovviltRogaland Bondelag90 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Kadaverhundkurs/sertifiseringSven Haughom Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Jervejaktprosjekt 2014NIBIO Holt419 820Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Rovviltjakt med hundNIBIO Holt64 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejaktprosjekt 2014NIBIO Holt163 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening og teori rettet mot skadefellingerInterkom. fellingslag Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Sporingsaksjon på gaupe i Vest-Finnmark, feb 2014Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 1915 items