Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
RADIOMERKING AV STASJONÆR ULV I ØSTFOLDHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
ROVDYRARBEID I 2014Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Sperregjerde Løten ElverumLøten og Vang Beitelag SAFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
FKT - tiltak i Søndre Land kommune 2014Søndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Mork BeitelagLandbrukstjenester Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlagLandbrukets Fagråd Hadeland BA Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Konfliktdempende tiltaknordre land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Søknad om FKT-middel 2014Nord-Fron kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt samarbeidNorske kadaverhunder40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
kurs i bruk av kadaverhundInnherred samkommune12 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
krattrydding og oppsett av tårnOla JohansenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
JakttiltakLars Helge Henriksen5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
viltkameraTruls Bjørnar Halvari5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Utviklingstiltak skadefellingspersonell 2014NIBIO Holt125 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Akutt tilsyn i Gaupe belastet områdetMidt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kadaverhundkurs/sertifiseringMarit Gunn Tveit (993017388)30 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Temakvelder ulv, kunnskap,adferd,sporingsturerForeningen Våre Rovdyr61 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rovvilt og Samfunn IVNINA800 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Lagjordet/Hallesby innmarkAnders Smaadahl Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt "Rovvilt i barneskolen".Anne Helen Eide KongtorpFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulovlig jakt på store rovdyr i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Poster per side241 - 270 of 1779 items