Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
hjelp gjeting.Kåre Hermann StuenesFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke realitetsbehandlet
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Rovdyrutvalget i NHKFNorske Harehundklubbers Forbund, RovdyrutvalgetMiljødirektoratet2013Avslått
Flytting av sau til Flæfjelldriften Oddbjørg H Meløy Røren32 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak, sau på hjemmebeiteOddbjørg H Meløy Røren24 500Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Oppdateringskurs for kommunale rovviltlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Kursing av KFL og trening av hunderStjørdal kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Bjørnekurs for jegere i indre FinnmarkKarasjok elgjegerforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
BjørnhundeførereSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2013Avslått, Avslått
Anlegg for trening i skyting på rovviltNJFF-Troms223 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om midler til viltkameraerKurt Are Boine Nikkinen6 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervOddbjørn Opgård Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Nordland Stiftelsen Nordland nasjonalparksenterStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Elgforvalning i ulverevir AurskogUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Rovviltgjerde Berger gårdPer Løken WalmsnessFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Trening av hund på bjørn Rendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
utvikling av elgstammen etter et ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Utprøving av nye jaktmetode på jervi finnmark 2013Asle Myrheim8 100Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kurs i ulvejaktOlav Schrøder20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1789 items