Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID150 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM800 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1951 - 1963 of 1963 items