Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kunnskap, undervisning og naturveiledning.LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
VokterhundWIERSHOLM BYGGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SAStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund KRISTOFFER MOAN100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID150 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM800 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1951 - 1974 of 1974 items