Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av Kommunalt skadefellingslagSNÅSA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
sporingsenheter til sau og storfeVEST-AGDER SAU OG GEIT26 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 550 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Trening skadefellingslag og innkjøp av viltkameraVERDAL KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 091 688Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot tap av sau på utmarksbeiteHOLMEN GÅRD - MAGNE KRUTNES20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Effektivisering av ekstraordinær felling av rovdyrOVERHALLA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE63 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Poster per side1891 - 1920 of 1959 items