Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
3-årig prosjekt-effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Levert
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovNORDRE LAND KOMMUNE85 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kurs/godkjenninger for ekvipasjer i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER 9 mottakere2022Levert
Midlar til jervebåsFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Skilting til turgåerFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Midlar til kurs med kadaverhundFJORD KOMMUNE20 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Utvida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE120 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Reintelling med droner Del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Binner og deres døtre i Bardu: hvor blir de av?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Utstyr til åteplass for jervFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Dialog og kunnskapsutveksling reindriftKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Termisk kikkert til skadefellingslaget/beitelagaFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Støtte til Skadefellingskurs FlåFJORD KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Skytetrening for skadefellingslag i Fjord kommuneFJORD KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Hårfeller i Karasjok i 2022NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI368 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Hårfeller i Valjohka i 2022NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI377 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1771 - 1800 of 1915 items