Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
forebygging av eventuelle fonflikterMork beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Gaupe og kongeørn - undervisningsopplegg i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Oslo og Akershus 2013Turgleder AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser160 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Kompetanseutvikling fellingslag store rovdyr ROGSogn og Fjordane Skogeigarlag90 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
kompetanseutvikling og drift av fellingslag sfjSogn og Fjordane Skogeigarlag80 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold90 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skoleprosjekt - samspill mellom villrein og rovdyrRennebu Kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak, sau på hjemmebeiteOddbjørg H Meløy Røren24 500Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Flytting av sau til Flæfjelldriften Oddbjørg H Meløy Røren32 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovdyrutvalget i NHKFNorske Harehundklubbers Forbund, RovdyrutvalgetMiljødirektoratet2013Avslått
Søknad om midler til viltkameraerKurt Are Boine Nikkinen6 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 1915 items