Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grønt Spa'tak 2013Natur og Ungdom220 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus60 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Oppfølging av skjøtselsplan for Losby besøksgårdNitor as30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2013Nordreisa kommune130 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag125 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Utprøving av andre radiobjeller dvs. "Findmysheep"Røros sankelag BA30 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kompetanseutvikling fellingslag store rovdyr ROGSogn og Fjordane Skogeigarlag90 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Skoleprosjekt - samspill mellom villrein og rovdyrRennebu Kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
kompetanseutvikling og drift av fellingslag sfjSogn og Fjordane Skogeigarlag80 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
forebygging av eventuelle fonflikterMork beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold90 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser160 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1774 items