Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skolering av fellingsleder og kommunalt fellingslaHøylandet kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt 2013NJFF-Troms211 508Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
BjørnejaktprosjektNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
RovviltseminarNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
GaupeprosjektNJFF-Troms115 571Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Jervejakt prosjekt 2013 Nordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Radiobjelle på sauStrengelvåg AgrimarStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Innkjøp av stegjern til kommunalt fellingslagBeiarn kommune5 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 45 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tidlig nedsanking og driftsplanKjetil Øvereng72 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
RadiobjøllerVestheiane beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag125 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitesesHattfjelldal kommune460 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Bjørnehårfeller i Karasjok/Anrarjohka 2013Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 250 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet, Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune35 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak Saltdal Østre Beitelag86 310Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
HerdIT - for dyrevelferd og lønnsomhetInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNUFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Transportmidler til Rovdyrskole 2013Namsskogan Rovdyrsenter200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Lisensjakt og skadeskytingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kursing og drift kommunalt skadefellingslag 2013Grong kommune40 543Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovdyr i ØstfoldNaturvernforbundet i Østfold20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
GauperegisteringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag44 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Test av viltkamera i Rovviltregion 4Norsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 2119 items