Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om FKT-middel 2013Nord-Fron kommune140 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RovdyrprosjektJørn Harangen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
SØKNAD FOR BEITELAG I SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
SØKNAD FOR BEITELAG I SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land kommune35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
HovsmyrbakkbuaØyer AlmenningFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovdyrstilling rovviltprosjektet 2013-2015Porsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelag2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak 2013Nesset kommune85 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet - Leve I NaturenNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling på freda rovvilt i Oppl.Oppland Bonde- og Småbrukarlag160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlag Landbrukets Fagråd Hadeland BA 90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
FKT Etnedal Beitelag 2013Etnedal kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Workshop: framtidsretta driftsformer og normaltapNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Miljødirektoratet2013Avslått
Kompetanseheving av Rana kommunes skadefellingslagRana kommune, landbrukskontoret130 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Opplæring/kurs i jakt på ulvInterkom. fellingslag Vest-Agder38 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Samlesøknad for de 5 sanke- / beitelagene i Rauma Rauma kommune268 201Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
rovdyrtiltakEivind Sibilrud Løvhaug Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tidlig nedsanking kombinert med utvida tilsynRindal Beitelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
opplæring kadaverhundSven Haughom30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Våre Flotte RovdyrForeningen Våre Rovdyr105 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Møter om gjerding: Innmark .Utmark. Lovverk. RovviNorsk Landbruksrådgiving Østafjells15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bjørnecamp NamsskoganRennebu Kommune64 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i lisensjakt på ulvNJFF Vest-Agder20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Beitetilsyn, kadaverhund, beredskapsbeiterHoltålen kommune og Røros kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 55 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 1963 items