Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Referansegruppemøte NRFI og rovviltnemndaNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune20 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune34 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhundkurs, GPS-kurs og praksisordningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark - Finansiering 2015Nesseby kommune252 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold90 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilrettelegging for rovviltjakt i Finnmark 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)21 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Opplæring av hunde-ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging av bjørnbaneneKarasjok elgjegerforening75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
bygging/kjøp av jervebuJohan Anders Somby20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Pasvik-Inari Trilateral Park: bear monitoringNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 200 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
JervejaktSveinung Killi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kurs i ulvejakt (lisensjegere)Buskerud Bondelag35 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Naturguider for naturopplevelse og naturgledeNatuvernforbundet i NordlandStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Målselv BeitelagGeorg Hegstad Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Levert
Møter ­kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune6 200Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune12 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak villsau-havørnBioforsk, fagseksjon utmarksressurser og naturbasert næringsutviklingFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Avslått
Scandlynx Midt-NorgeNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheterOppdal kommune90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling20 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning230 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kompetansebygging - lisensjakt på ulvNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
FORMIDLING og INFO GENETISK OVERVÅKNING BRUNBJØRNNIBIO Svanhovd, Laboratoriet3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Poster per side481 - 510 of 2124 items