Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
UTVIDET TILSYN FOR SAU OG REIN I GRATANGENGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Temasamling gaupe -hund i TanaNorges Jeger- og Fiskerforbund7 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Temasamling gaupe hund LakselvNorges Jeger- og Fiskerforbund7 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørn hundetrening på wirebjørnNorges Jeger- og Fiskerforbund8 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørnesporing i felt i PasvikNorges Jeger- og FiskerforbundFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
HjemmebeitingKim Aino FjeldsethFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
"Leve med rovdyr" Lierne Nasjonalparksenter IKS50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning187 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
radiobjøller på sauOddvar Seltveit4 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs bjørnejakt i KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs jerv KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund35 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørnejakt med støtteNorges Jeger- og FiskerforbundFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Jerv og gaupe i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader Toven beitelagStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Prosjekt framtid for våre store rovdyrSiri Randtun33 900Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Oppdateringskurs for kommunale rovviltlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Elgforvalning der det kan bli eller er ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Leve med rovdyr - NordlandStiftelsen Nordland nasjonalparksenter90 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Oppsyn med båser og buer.NJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Informasjonsmøter med beitenæring i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)50 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Opplæring av bjørnhundekvipasjer i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)137 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 1967 items