Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser140 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
BjørnehundprosjektSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2014Avslått, Avslått
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift og vedlikehold - RovdyrgjerdeGode Hender Lars GranlundFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Transport til RovdyrskoleNamsskogan Familiepark250 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkningHåvar Fjære Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Levert
Kurs for Nannestad rovviltjaktlag i 2013Nannestad kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening bjørnefellingslagLierne kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Rovdyrgjerdet på Nesset LierneJarle Ness33 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Ekstraordinert tilsyn og kadaverletingMorten Oldervik60 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Støtte til gjennomføring av jegerprøve reindriftPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)32 480Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Ny iverksetting av fellingstillating for 1 ulv Skaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Utarbeide beredskapsplan for tiltak i samband med Norddal kommune10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe 2015Holtålen kommune  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Godtgjøring skadefellingsforsøkRissa Kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Prøveordning for lisensfelling av jerv 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Samordning av jerv forvaltningNINA300 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Radiobjeller i Nord-TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
SDamling av skadefellingsledere og saksbehandlereNJFF-Nord-Trøndelag99 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR TAMREINNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø5 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Rennebu radiobjellelagRennebu Kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Effektivt kadaversøkNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 150 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn: kompetanseheving og trening Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune13 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Vill ulv i urban skog 2Norsk institutt for naturforskning220 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Oppgradering av gjerdet til krav fra 2012Jarle Ness28 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 1914 items