Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørne/elgbane og bjørnekurs for jegereKarasjok elgjegerforening100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Utbytting av testbjeller fra Findmysheep Kvikne Vestfjell BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 45 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Trening av bjørnehunderNamsskogan Jeger- og FiskerforeningFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit100 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
E-bjeller på lam del 2Marit Mjøen SolemFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Fortsettelse rovdyropplegg for skoler i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter22 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland28 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Innsamling av genetisk materiale fra gaupeNorges Jeger og Fiskerforbund - OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
GauperegistreringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
tidlig sankingAud Marie BøeFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune100 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
RadiobjellerØstre Malangshalvøya BeitelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Sauetap til rovvilt på FosenNorsk Institutt for Naturforskning250 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rovvilt - reindrift i Nord-TrøndelagNordland Reindriftsamers FylkeslagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Kurs i kadaversøkØstfold Sau og GeitFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Grønt SpatakNatur og Ungdom197 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag30 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fylkesvist fellingslag store rovdyr SFJSfSkog40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forekomst av predatorer på Dyrøya, TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Rovvilt - reindrift i NordlandNordland Reindriftsamers FylkeslagStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Kursing/drift av kommunalt skadefellingslagGrong kommune40 718Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Radiobjeller Nord TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
seint slipp, tidlig nedsanking og tilsynKjetil Øvereng89 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Konfliktdemping sau/jerv i Halne BeitelagHalne BeitelagFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Avslått
Søknad FKT 2014 Nordreisa kommune187 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 1967 items