Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Radiobjeller Nord TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Rovdyrkunnskap i skolen Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus60 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Rovvilt - reindrift i Nord-TrøndelagNordland Reindriftsamers FylkeslagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Rovvilt - reindrift i NordlandNordland Reindriftsamers FylkeslagStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Søknad FKT 2014 Nordreisa kommune187 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Kurs i kadaversøk med hundNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune127 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
rov viltavvisende gjerde til sauLeif Arnold Grande Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøkØstfold Sau og GeitFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune100 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Trening av bjørnehunderNamsskogan Jeger- og FiskerforeningFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
tidlig sankingAud Marie BøeFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling74 0005 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Forekomst av predatorer på Dyrøya, TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Fortsettelse rovdyropplegg for skoler i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter22 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
E-bjeller på lam del 2Marit Mjøen SolemFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
seint slipp, tidlig nedsanking og tilsynKjetil Øvereng89 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Grønt SpatakNatur og Ungdom197 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Utbytting av testbjeller fra Findmysheep Kvikne Vestfjell BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Fylkesvist fellingslag store rovdyr SFJSfSkog40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Bjørne/elgbane og bjørnekurs for jegereKarasjok elgjegerforening100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Omstilling av sauehold på grunn av rovdyrOle Jakob AkreFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Poster per side331 - 360 of 1891 items