Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
KadaverhundNIBIO Holt75 720Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn 2014NIBIO Holt96 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 12 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune16 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune75 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Utarbeidelse av dekningskart for ny basestasjonHoltålen kommune 20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd - innkjøp av viltkamera og gpsHoltålen kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslag m.m.Holtålen kommune 40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
VIDEREGÅENDE KURS/GODKJENNINGSPRØVE KADAVERHUNDOppdal kommune42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
ORGANISERING AV LOKALLAG - NORSKE KADAVERHUNDEROppdal kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheterOppdal kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Etablering av kommunalt radiobjellelagRennebu Kommune131 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Large carnivores near settlements and human fearNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet495 500Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging etter ulvejaktkurs 2013NJFF Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Å LEVE MED ROVDYR 2014 - Lierne NPS/Namsskogan FPRennebuskolen i Rennebu kommune33 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Tilskudd til bygging av bu for åtejakt på jervMeldal kommune59 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Teknologisk utvikling avklaring rovdyrskadeRennebu Kommune12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
KursingStjørdal kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Selenstatus i beitedyr og fôr i Dyrøy kommune NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 199 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening og kursing av kommunalt fellingslag 2013Lierne kommune20 397Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2014Turgleder AS98 944Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2014Turgleder AS90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøk med hundNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune127 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 1915 items