Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
vestoveinang sankelag:førebyggj/konfliktdemp.til Else Marie Lind Løyland Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Utvida tilsyn, E- bjeller og organisering av felliNorddal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2014Avslått
Erfaringsutveksling - Jervejakt-tiltak i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ulovlig jakt på store rovdyr i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
jervebåser Odd BjørkliFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
åtebuer med mms cameraOdd Bjørkli20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ReindriftsseminarNIBIO Holt150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak ved å ha sau på hjemmebeiteOddbjørg H Meløy RørenFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
opplæring av jegerar til skadefelling av rovviltRogaland Bondelag90 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kadaverhundkurs/sertifiseringSven Haughom Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
kompetanseheving skadefelling kongeørnSfSkogStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Sporingsaksjon på gaupe i Øst-Finnmark, februar 20Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Innkjøp av 45 radiobjeller for sauVestmarka beitedriftslag SAFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Jervejaktprosjekt 2014NIBIO Holt419 820Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Rovviltjakt med hundNIBIO Holt64 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejaktprosjekt 2014NIBIO Holt163 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening og teori rettet mot skadefellingerInterkom. fellingslag Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Sporingsaksjon på gaupe i Vest-Finnmark, feb 2014Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
KadaverhundNIBIO Holt75 720Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn 2014NIBIO Holt96 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 12 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune75 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune16 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslag m.m.Holtålen kommune 40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Utarbeidelse av dekningskart for ny basestasjonHoltålen kommune 20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 1959 items