Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Temadager store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag41 680Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Dialogmøter rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag56 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Temadag store rovdyr, ørn og beitenæring i STSør-Trøndelag Bondelag57 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Dialogmøter om rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag110 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Kurs/opplæring skyteteknikker og våpen hånteringSørTroms skadefellingslag v/Gratangen Kommune15 992Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSørfold Kommune54 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Prosjekt om radiobjeller på lamSør-Aurdal kommune140 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt om bruk av radiobjelle på lamSør-Aurdal kommune100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt med radiobjelle på lam og bruk av kadaverSør-Aurdal kommune110 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
FKT for Søndre Land kommune 2021SØNDRE LAND KOMMUNE5 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i Søndre Land kommune 2020Søndre Land Kommune10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Søndre Land kommune - tiltak i 2019Søndre Land kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
FKT - tiltak Søndre Land 2018Søndre Land kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
FKT SØKNAD FOR SØNDRE LAND 2017Søndre Land kommune8 500Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Ukentlig tilsyn med kadaverekvipasjeSøndre Land kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tilskudd til forebyggende tiltak 2015Søndre Land kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
FKT - tiltak i Søndre Land kommune 2014Søndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
SØKNAD FOR BEITELAG I SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
SØKNAD FOR BEITELAG I SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land kommune35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
kjøp av radiobjølerSven Haughom21 821Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kjøp av radiobjellerSven Haughom33 764Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
kjøp av radiobjølerSven Haughom33 757Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kadaverhundkurs/sertifiseringSven Haughom Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
opplæring kadaverhundSven Haughom30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 1891 items