Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jervbue i BåtsfjordTommi Rantala20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2021Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til fellingskurs TINGVOLL KOMMUNE44 600Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll kommune36 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage GrønosetStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Gjerding av beiteThomas Kragtorp65 520Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune129 759Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune180 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune145 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Skadefellingslaget i Sør-Varanger - Drift 2018Sør-Varanger kommune90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Drift og kompetanseheveing av skadefellingslagSør-Varanger kommune65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trøndelag radiobjellelagSør-trøndelag Sau Og Geit50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1891 items