Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader Toven beitelagStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Sperregjerde Tromsdalen- InndalTore ØgstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
E-bjeller til sauTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Jervbue i BåtsfjordTommi Rantala20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2022Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2021Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Beskytte min elghund mot angrep av ulv Tom Erling Svandal3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til fellingskurs TINGVOLL KOMMUNE44 600Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll kommune36 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage GrønosetStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Gjerding av beiteThomas Kragtorp65 520Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune129 759Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune180 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune145 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Tilskudd til konfliktdempende tiltak - rovvilt SØR-VARANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 1967 items