Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERN Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Radiobjeller/elektronisk sporing av sauAKERSHUS SAU OG GEIT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
kurs i bruk av kadaverhundAkershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt i Akershus.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt , AkershusAkershus Sau og GeitFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderAgder Fylkeskommune37 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderAgder Fylkeskommune4 224Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommune119 091Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Uttak av skadedyr ulv AgdenesAgdenes kommune15 709Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
ROVILTDIALOG Miljø og teknikk70 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side1951 - 1963 of 1963 items