Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
radiobjellerAnne Slettetveit1 600Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Opplæring gjeterhundAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Prosjekt "Rovvilt i barneskolen".Anne Helen Eide KongtorpFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Bacheloroppgave vår 2017 Ann Guro HansenStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Lagjordet/Hallesby innmarkAnders Smaadahl Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt jerv Hamar Kommune Amund BekkevoldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslagAlvdal kommune v/ landbruk og miljø300 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERNMiljødirektoratet2022Avslått
Radiobjeller/elektronisk sporing av sauAKERSHUS SAU OG GEIT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
kurs i bruk av kadaverhundAkershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt i Akershus.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt , AkershusAkershus Sau og GeitFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderAgder Fylkeskommune37 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderAgder Fylkeskommune4 224Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommune119 091Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Uttak av skadedyr ulv AgdenesAgdenes kommune15 709Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
ROVILTDIALOG Miljø og teknikk70 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side1951 - 1974 of 1974 items