Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad om tildeling av radiobjøllerBardu Sauesankerlag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE46 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Barnas naturpark og Polar ParkBardu kommune200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
innkjøp av radiobjellerAVDAL TRONDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Invisteringsstøtte til radiobjellerAust-Agder Radiobjøllelag 96 700Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakAust-Agder Radiobjøllelag 59 520Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Samling av sauebønder med tema "konfliktdempende tAust-Agder Radiobjøllelag 15 600Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av databjellerAust-Agder Radiobjøllelag 60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Opplæring interkommunalt skadefellingslagAust-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
kjøp,drift og vedl.hold av radiobjelleraursunden sankelag ba50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
utprøving av andre radiobjeller dvs findmysheepaursunden sankelag ba10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Beskyttelsesvester til hunder i offentlig oppdragAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvester til hunderAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
tidlig sankingAud Marie BøeFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
TESTAsle StokkereitFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Utprøving av nye jaktmetode på jervi finnmark 2013Asle Myrheim8 100Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side1891 - 1920 of 1959 items