Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Ulv i ØstmarkaUlsrud videregående skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
A° leve med store rovdyrTURGLEDER AS215 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS254 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2014Turgleder AS98 944Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2014Turgleder AS90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Oslo og Akershus 2013Turgleder AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTurgleder As213 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Unge jervejegereTura AS75 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Vedlikehold og nyanskaffelser av grunneiers tillatTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Rekruttering av unge jervejegere.Tura AS80 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Artsbestemmelse av ørn for skadefellingspersonellTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
"Framtidas jervejegere"Tura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Innhenting av grunneiers tillatelse for jakt på roTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Undervisningsfilm om jervejaktTura A/S2 mottakere2014Avslått, Avslått
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
jervejaktTruls Bjørnar Halvari20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Åte jakt på jervTruls Bjørnar Halvari20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1976 items