Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
KOMPETANSEHEVING HAM. OG TYS. SKADEFELLINGSLAGHamarøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Kompetansebygging for etablert skadefellingslagHamarøy kommune15 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Halvor KvesethMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
Kommunal fellingsgruppeHalsa kommune74 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Konfliktdemping sau/jerv i Halne BeitelagHalne BeitelagFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Avslått
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
tiltak for vern av sau og ku/ kalv som beiter Gudmund Hovde SaastadFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
KompetansehevingGRUE KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE29 378Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skadefelling bjørnGrong kommune17 352Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong kommune90 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kursing av Grong og Høylandet skadefellingslagGrong kommune81 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune90 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunalt skadefellingslagGrong kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kursing/drift av kommunalt skadefellingslagGrong kommune40 718Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kursing og drift kommunalt skadefellingslag 2013Grong kommune40 543Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
utvidet tilsyn med godkjent kadaversøkekvipasjer Gratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn JohnsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
samling i skyteteknikk med lokalt skadefellingslagGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
samling i skyteteknikk med lokalt skadefellingslagGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
utvidet tilsyn med godkjent kadaverekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen315 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
utvidet tilsyn med godkjente kadavereekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
samling i skyteteknikk mm lokalt skadefellingslagGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
samling i skyteteknikk mm lokalt -skadefellingslagGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
UTVIDET TILSYN FOR SAU OG REIN I GRATANGENGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
TILSYNSPROSJEKT AV HUSDYR OG REIN PÅ UTMARKSBEITEGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen102 471Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side1711 - 1740 of 1976 items