Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Levert
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Levert
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag43 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Hundepool for skadefellingVERDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Innkjøp av utstyr til skadefellingslagVERDAL KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kurs og trening av skadefellingslagVERDAL KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Sportrening TackåsenVERDAL KOMMUNE13 146Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Trening skadefellingslag og innkjøp av viltkameraVERDAL KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Trening skadefellingslagVERDAL KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Felles skytetrening for skadefellingslag rovdyrVerdal KommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Kursing av fellingslag rovdyr Verdal og LevangerVerdal kommune80 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søk etter spor fra bjørn Verdal/Meråker våren 19Verdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Utstyrskasse med innhold til det kommunalejaktlageVerdal kommune82 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forvaltningen møter folketVARALD SAMFUNNSHUSStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Kompetanseheving for kommunale fellingslagVang kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Ulvens påvirkning på elgstammen i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold100 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Følge opp elgdata i LinnekleppenreviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Organisering av elgregion i Linnekleppen-reviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Elgforvalning der det kan bli eller er ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Poster per side121 - 150 of 2111 items