Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Felles skytetrening for skadefellingslag rovdyrVerdal KommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Kursing av fellingslag rovdyr Verdal og LevangerVerdal kommune80 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søk etter spor fra bjørn Verdal/Meråker våren 19Verdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Utstyrskasse med innhold til det kommunalejaktlageVerdal kommune82 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kompetanseheving for kommunale fellingslagVang kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Ulvens påvirkning på elgstammen i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Følge opp elgdata i LinnekleppenreviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Organisering av elgregion i Linnekleppen-reviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Elgforvalning der det kan bli eller er ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Elgforvalning/ elgavskytning der ulv kan etableresUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått
Elgforvalning i ulverevir AurskogUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
utvikling av elgstammen etter et ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Kurs/samling interkommunale fellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS62 500Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
rovviltwebinar før beiteslepp 2021UTMARKSAVDELINGA VEST AS15 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Ulv i ØstmarkaUlsrud videregående skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 1959 items