Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kompetanseheving og samband - fellingslag VTK Vestre Toten Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Arrangere grunnkurs for søk med kadaverhundVestre Toten kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Innkjøp av 45 radiobjeller for sauVestmarka beitedriftslag SAFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Innkjøp av 97 radiobjeller til sauVestmarka beitedriftslag SA60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RadiobjøllerVestheiane beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Søknad om FKT midlerVestheia beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
sporingsenheter til sau og storfeVEST-AGDER SAU OG GEIT26 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
est agder verering radiobjølelagVest-agder Sau Og Geit60 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune7 236Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune15 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune27 243Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Møter ­kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune6 200Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune12 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Møter -kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Ikke behandlet
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sportrening TackåsenVERDAL KOMMUNE13 146Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 1974 items