Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og Fiskerforening2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Utdanning av kadaverhunderØstre Toten saubeitelag25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Montering av repeterØstre Toten Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
RadiobjellerØstre Malangshalvøya BeitelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Møte om gjerding og beitestrategiØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Medlemsmøte og dialogmøte med politikereØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Østfold Sau og GeitØstfold Sau og Geit70 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøkØstfold Sau og GeitFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
StudieturØstfold sau og geit160 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif LarsenMiljødirektoratet2019Avslått
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Forsinket beiteslipp,gjeting tidlig heimsankingØSTBORG HANS BERTIL44 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE 2 mottakere2021Ikke behandlet
Boken "Bare ulv"; en faktafortelling Zoolog Ida GlemmingeStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Innkjøp av radiobjøllerYtre Snillfjord Sanke og Beitelag34 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Næringsutvikling i utmarkWWF Verdens naturfondMiljødirektoratet2019Avslått
Møter med menneskerWWF Verdens naturfondMiljødirektoratet2019Avslått
Kunnskap og dalog i rovdyrdebattenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kunnskap og myter i rovviltforvaltningenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Møt myter om rovdyr og forvaltning med kunnskapWWF Verdens naturfond650 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 1974 items