Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0004 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 550 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SCANDCAM – region2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Predasjonsstudie hos kongeørn i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Generasjonstid i den skandinaviske ulvebestanden STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kalibrering av overvåkingsmetodikk for rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Informasjonsprosjekt om rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA650 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1959 items