Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Rovdyrskole - høst 2022STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Informasjon om konfliktdempende tiltakSTOR-ELVDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
RovdyrskolenSTOR-ELVDAL KOMMUNE100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor 2 mottakere2015Ikke behandlet
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrStod Sambeitelag BA50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kompetansehevende tiltak kommunalt skadefellingslaSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse på en bjørnStjørdal kommune37 741Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunalt skadefellingslagStjørdal kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
KursingStjørdal kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kursing av KFL og trening av hunderStjørdal kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslag, droneSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM800 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Skadefellingslag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM105 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Støtte til gjennomføring av jegerprøven STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM12 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Porsanger skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM160 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 1967 items