Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
TRENING/SAMLING AV LAGET. LEIGE AV HUND/FØRERÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. INNKKJØP TERMISK KIKKERTÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Ressurskartlegging for næring og nyskaping ÅMOT UTMARKSRÅD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Lokal arena for informasjon om rovdyrÅmot UtmarksrådStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Utarbeidelse av beitebruks planÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Findmysheep prosjektÅfjord beitelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Håberg-Skårset-radiobjellerØyvind Skogen Håberg13 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kommunalt ansatt og avlønnet tilsyn med hundØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØystre Slidre Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovviltskaderØystre Slidre kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempande tiltak mot rovviltskader Øystre Slidre kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i 2016Øystre Slidre kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakØystre Slidre kommune60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Leie av beredskapsområdeØystre Slidre kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kurs for nye kadaverhundekvipasjer i ValdresØystre Slidre kommune10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommune70 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
HovsmyrbakkbuaØyer AlmenningFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Elektronisk overvåkningØvre Salangen sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og FiskerforeningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Poster per side1 - 30 of 1916 items