Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynFrol beitelag9 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
roviltløype uvann skytesenterFroland jff50 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
rovviltløype uvann skytebanerFroland jff25 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
ROVVITKURSFROLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2023Levert
elektronisk anviste skiver for bjønnprøveFræna Jeger og Fiskerforening65 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Oppretting av skadefellingslag Vest-TelemarkFyresdal kommune Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Utprøving av interkommunalt skadefellingslagGAUSDAL KOMMUNE165 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Interkommunalt skadefellingslag Aust-AgderGeir Moe50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
tiltak som avklarer tapsforhold. E-bjøller.Geir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Jakt på jervGeir-Arne Nilsen16 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Jakt på Jerv i Alta kommuneGeir-Arne Nilsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Jakt på Jerv i Alta kommuneGeir-Arne NilsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Jakt på jerv i Alta kommuneGeir-Arne Nilsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Målselv BeitelagGeorg Hegstad Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Levert
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kursing i ettersøk av farlig viltGjerstad kommune16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakGjøvik kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 2111 items