Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Håberg-Skårset-radiobjellerØyvind Skogen Håberg13 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Redusert utmarksbeiteØyvind StolpenStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Findmysheep prosjektÅfjord beitelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Utarbeidelse av beitebruks planÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Lokal arena for informasjon om rovdyrÅmot UtmarksrådStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. LEIGE AV HUND/FØRERÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. INNKKJØP TERMISK KIKKERTÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Poster per side1951 - 1967 of 1967 items