Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vedlikehold og nyanskaffelser av grunneiers tillatTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Rekruttering av unge jervejegere.Tura AS80 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Artsbestemmelse av ørn for skadefellingspersonellTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
"Framtidas jervejegere"Tura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Innhenting av grunneiers tillatelse for jakt på roTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS60 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Å leve med store rovdyrTurgleder As213 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2014Turgleder AS98 944Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2014Turgleder AS90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Oslo og Akershus 2013Turgleder AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
A° leve med store rovdyrTURGLEDER AS215 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS254 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Ulv i ØstmarkaUlsrud videregående skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Kurs/samling interkommunale fellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS62 500Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
rovviltwebinar før beiteslepp 2021UTMARKSAVDELINGA VEST AS15 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1801 - 1830 of 1974 items