Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE120 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Utstyr til åteplass for jervFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Termisk kikkert til skadefellingslaget/beitelagaFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Støtte til Skadefellingskurs FlåFJORD KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Skytetrening for skadefellingslag i Fjord kommuneFJORD KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Skytekurs for fellingslaga i Fjord kommuneFJORD KOMMUNE23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Utvdida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE130 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Midlar til kurs for kadaverhundFJORD KOMMUNE27 800Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Skilting til turgåararFJORD KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Utgifter til jervebåsFJORD KOMMUNE38 940Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs i FlåFJORD KOMMUNE59 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Sentralt FKT-prosjektFKT-prosjektet1 100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikkMiljødirektoratet2019Avslått
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikkMiljødirektoratet2013Avslått
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit100 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb6 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utvidet tilsyn, og elektronisk sporinForeninga Ålen Beitelag90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelag2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side151 - 180 of 1967 items