Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt om radiobjeller på lamSør-Aurdal kommune140 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt om bruk av radiobjelle på lamSør-Aurdal kommune100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt med radiobjelle på lam og bruk av kadaverSør-Aurdal kommune110 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSørfold Kommune54 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE63 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kurs/opplæring skyteteknikker og våpen hånteringSørTroms skadefellingslag v/Gratangen Kommune15 992Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Temadager store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag41 680Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Dialogmøter rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag56 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Temadag store rovdyr, ørn og beitenæring i STSør-Trøndelag Bondelag57 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Dialogmøter om rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag110 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trøndelag radiobjellelagSør-trøndelag Sau Og Geit50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skadefellingslaget i Sør-Varanger - Drift 2018Sør-Varanger kommune90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Drift og kompetanseheveing av skadefellingslagSør-Varanger kommune65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tilskudd til konfliktdempende tiltak - rovvilt SØR-VARANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune129 759Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune180 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune145 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Gjerding av beiteThomas Kragtorp65 520Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Poster per side1741 - 1770 of 1976 items