Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Konfliktdempende tiltak i 2016Øystre Slidre kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakØystre Slidre kommune60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Radiobjeller på lamaØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Leie av beredskapsområdeØystre Slidre kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kurs for nye kadaverhundekvipasjer i ValdresØystre Slidre kommune10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommune70 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØystre Slidre Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Håberg-Skårset-radiobjellerØyvind Skogen Håberg13 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Redusert utmarksbeiteØyvind StolpenStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Findmysheep prosjektÅfjord beitelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Utarbeidelse av beitebruks planÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Lokal arena for informasjon om rovdyrÅmot UtmarksrådStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. INNKKJØP TERMISK KIKKERTÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1741 - 1763 of 1763 items