Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Grunneiertillatelser"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter445 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i Utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Opplæring av hund i kadaversøkSenja videregående skole37 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
kompetanseheving skadefelling kongeørnSfSkogStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Fylkesvist fellingslag store rovdyr SFJSfSkog40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Levert
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Prosjekt framtid for våre store rovdyrSiri Randtun33 900Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Utstyr til skytetrening for skadefellingslagetSkadefellingslaget Østre Toten kommuneStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Repeater totenåsenSkadefellingslaget Østre Toten kommune40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Radio komunikkasjoSkadefellingslaget Østre Toten kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tidlig sanking av sau og lam pga råvdyrSKARSTEINS SMÅFE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak Skaun BeitelagSkaun Beitelag64 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Oppfølging: Fellingstillatelse på ulv, 2015, SkaunSkaun kommune22 006Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Ny iverksetting av fellingstillating for 1 ulv Skaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsynSKIBOTN SAUBEITELAG FORENING60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
konfliktdempende tiltak for ungdom i SkiptvetSKIPTVET BYGDEUNGDOMSLAGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Skadefelling på gaupeSKJÆKERFJELL REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Utvidet tilsyn med kadaverhundSKJÆKERFJELLA BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Regionalt kurs i jakt på bjørn -rovviltfellingslagSkjåk kommune6 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Meir effektiv skadefelling og styrka beitenæringSKJÅK KOMMUNE400 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Poster per side1621 - 1650 of 2119 items