Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2014Turgleder AS98 944Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2014Turgleder AS90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Oslo og Akershus 2013Turgleder AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS254 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Ulv i ØstmarkaUlsrud videregående skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS35 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Kurs/samling interkommunale fellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
rovviltwebinar før beiteslepp 2021UTMARKSAVDELINGA VEST AS15 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold130 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Ulvens påvirkning på elgstammen i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Følge opp elgdata i LinnekleppenreviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Organisering av elgregion i Linnekleppen-reviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Elgforvalning der det kan bli eller er ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Elgforvalning/ elgavskytning der ulv kan etableresUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått
Elgforvalning i ulverevir AurskogUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side1621 - 1650 of 1768 items