Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Leve med rovdyr - NordlandStiftelsen Nordland nasjonalparksenter90 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr - Nordland Stiftelsen Nordland nasjonalparksenterStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER200 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Predasjonsstudie hos kongeørn Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Formidling av rovviltforskningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Å forklare bruken av DNA i rovdyrovervåkning bedreStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Vill ulv i urban skog 4Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – InnlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
SCANDCAM – Evaluering av overvåking av gaupe i AgdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
SCANDCAM – Studieområde «Søndre Viken» Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Forvaltningstiltak for redusert frykt for rovviltStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina549 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina491 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0004 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1621 - 1650 of 1976 items