Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Revejakt kurs 2014Ernst Ketil Eriksen2 mottakere2014Avslått, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderETNEDAL BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
FKT Etnedal Beitelag 2013Etnedal kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Inngjerding av beiteområdeEven Ouren MultiserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Gratisversjon og beitelagsversjon BeitesnapFant AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
BeiteSnapFant AS30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING58 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Kommunal andel for utdanning sporhundekvipasjer Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre30 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og DovreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Kompetanseheving kommunalt skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
GjeterbuFisktjønnli GårdStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Tilsynsbu/GjeterbruFjellaksla gård v/ Stein-Even FjellakselStatsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
Skytekurs for fellingslaga i Fjord kommuneFJORD KOMMUNE23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Utvdida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE130 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Midlar til kurs for kadaverhundFJORD KOMMUNE27 800Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Skilting til turgåararFJORD KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Utgifter til jervebåsFJORD KOMMUNE38 940Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs i FlåFJORD KOMMUNE59 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Sentralt FKT-prosjektFKT-prosjektet1 100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikkMiljødirektoratet2019Avslått
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 1885 items