Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
innkjøp av radiobjellerAVDAL TRONDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Barnas naturpark og Polar ParkBardu kommune200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE46 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad om tildeling av radiobjøllerBardu Sauesankerlag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak i BeiarnBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Innkjøp av stegjern til kommunalt fellingslagBeiarn kommune5 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tapsreduserende tiltakBengt Eilert OlsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Nofence på beitende geiterBERGHEIM GÅRD DAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Transport rovdyrskolen 2019Besøkssenter rovdyr Namsskogan190 312Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Rovdyrsamling kommunalt ansatte & felingsleder Besøkssenter rovdyr Namsskogan49 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Kvalitetssikre/tilgjengeliggjøre rovdyrskoleBesøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Transport rovdyrskoleBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS250 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Skadefelling GaupeBindal Kommune46 306Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak villsau-havørnBioforsk, fagseksjon utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 1974 items