Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad om tildeling av radiobjøllerBardu Sauesankerlag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak i BeiarnBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Innkjøp av stegjern til kommunalt fellingslagBeiarn kommune5 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tapsreduserende tiltakBengt Eilert OlsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Transport rovdyrskolen 2019Besøkssenter rovdyr Namsskogan190 312Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Rovdyrsamling kommunalt ansatte & felingsleder Besøkssenter rovdyr Namsskogan49 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Kvalitetssikre/tilgjengeliggjøre rovdyrskoleBesøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Skadefelling GaupeBindal Kommune46 306Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak villsau-havørnBioforsk, fagseksjon utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Elektroniske bjellerBjørn Brustugun12 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Beskyttelse av hund mot ulvBjørn StrømsborgStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Rovdyrskolen Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Rovdyrskoen 2017Bjørneparken Rovdyrsenter 7 mottakere2017Ikke behandlet
Rovdyrskolen Østlandet - 2016Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Rovdyrskolen i Øst- og Sør-NorgeBjørneparken Rovdyrsenter6 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kurs i ulvejakt (lisensjegere)Buskerud Bondelag35 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kart til beredskapsplanerBuskerud sau og geit160 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kurs for kadaverhundBuskerud sau og geit30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Poster per side61 - 90 of 1763 items