Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 45 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 45 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Levert
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kongeørnregistrering på Helgeland Arctic Research and Consulting da22 5002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Utprøving av nye jaktmetode på jervi finnmark 2013Asle Myrheim8 100Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
tidlig sankingAud Marie BøeFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Beskyttelsesvester til hunder i offentlig oppdragAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvester til hunderAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
kjøp,drift og vedl.hold av radiobjelleraursunden sankelag ba50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
utprøving av andre radiobjeller dvs findmysheepaursunden sankelag ba10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Opplæring interkommunalt skadefellingslagAust-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Invisteringsstøtte til radiobjellerAust-Agder Radiobjøllelag 96 700Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakAust-Agder Radiobjøllelag 59 520Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Samling av sauebønder med tema "konfliktdempende tAust-Agder Radiobjøllelag 15 600Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av databjellerAust-Agder Radiobjøllelag 60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Tilskudd til rovdyravvisende gjerdeBAE GÅRD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Samling for interkommunalt skadefellingslagBardu kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1915 items