Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Beitetilsyn, kadaverhund, beredskapsbeiterHoltålen kommune og Røros kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak/Elektronisk overvåkningHovin Beitelag90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Kurs for rovviltjaktlag HurdalHurdal BeitelagFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs i skadefelling på rovviltHurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Storfe på utmarksbeite i områder med rovdyr Høgskolen I Innlandet200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen I Innlandet100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
AVSTANDSKRITERIER – AK BESTANDSOVERVÅKING JERVHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Levert
BJØRNEBINNER I INNLANDET - 2022/23HØGSKOLEN I INNLANDET100 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beiting i rovdyrskogenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand, økologi & konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2021Delvis innvilget
EKSPERIMENTELLE NÆRMØTER MED ULVHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
FELTSTUDIER AV ULVEATFERD VED CLUSTERSJEKKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 400 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
ULVERS SPREDNINGSMØNSTER OG SKADEPOTENSIALE Høgskolen i Innlandet, Evenstad 350 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Klauvvilt-tetthet og ulv i ØstmarkaHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1915 items