Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet tilsyn med kadaverhundHemnes Sau og geit75 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
KadaverhundHemnes Sau og geit75 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHemnes Sau og geit75 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Vokterhund, kadaverhund, informasjonsmøterHemnes Sau og geit204 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundHemnes Sau Og Geit75 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kursing av skadefellingspersonellHol kommune v/ UtmarkskontoretFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Avslått
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tiltak mot tap av sau på utmarksbeiteHOLMEN GÅRD - MAGNE KRUTNES20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2020Holtålen Kommune165 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
PORSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2021HOLTÅLEN KOMMUNE138 630Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Dagskurs for fellingsledereHoltålen kommune 45 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunale skadefellingslag del 2Holtålen kommune 203 715Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2019Holtålen kommune 134 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 23-31.07.18Holtålen kommune 101 884Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 29.08-06.09.18Holtålen kommune 45 322Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 17-24.08.18Holtålen kommune 24 740Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 15 - 24.08.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 31.08-10.09.18Holtålen kommune 15 464Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 13 - 20.09.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 09. - 17.09.18Holtålen kommune 59 681Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 gaupe 03 - 10.09.18Holtålen kommune 10 368Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 26.08-31.08.18Holtålen kommune 39 744Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 gaupe 24.08-31.08.18Holtålen kommune 10 040Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 023.08-30.08.18Holtålen kommune 42 853Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 10.08-17.08.18Holtålen kommune 98 062Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1967 items