Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong kommune90 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kursing av Grong og Høylandet skadefellingslagGrong kommune81 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune90 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunalt skadefellingslagGrong kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kursing/drift av kommunalt skadefellingslagGrong kommune40 718Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kursing og drift kommunalt skadefellingslag 2013Grong kommune40 543Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong Høylandet NamsskogaGRONG KOMMUNE70 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE29 378Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
KompetansehevingGRUE KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
tiltak for vern av sau og ku/ kalv som beiter Gudmund Hovde SaastadFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Konfliktdemping sau/jerv i Halne BeitelagHalne BeitelagFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kommunal fellingsgruppeHalsa kommune74 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy og Tysfjord skadefellingsHamarøy kommune15 000Statsforvalteren i Nordland2019Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Ham/Tys skadefellingslagHamarøy kommune15 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
KOMPETANSEHEVING HAM. OG TYS. SKADEFELLINGSLAGHamarøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Kompetansebygging for etablert skadefellingslagHamarøy kommune15 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
KadaverdokumentasjonHamarøy KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHamarøy Kommune25 585Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE31 000Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Lisensjakt på jerv fra jaktbuHans Ole Mudenia20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
jervejakt på åteHans Ole Mudenia20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn i forbind. med tap av kalv.Hans Petter Hestmo10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Poster per side271 - 300 of 2119 items