Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020Avslått, Avslått
kompetanse skadefellingslagVestskog sa2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid til barn, ungdom Bygdefolk for rovdyr20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet
Teknologi for gjenkjennelse av normalatferd - sauNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)2 mottakere2019Avslått, Avslått
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Kurs og undervisningLeif Sigurd Larsen2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
kompetanseutvikling skadefellingslagVestskog sa86 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Instruktørkurs Norske kadaverhunderNorske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Variasjon i grunneiernes inntekt fra ElgjaktElgregionråd Øst 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Info om arbeidende vokterhunder til turisterJeanette Johnsen 2 mottakere2018Ikke behandlet
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen 2 mottakere2018Ikke behandlet
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning350 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og Fiskerforening2 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Scandcam –viltkamera i Aust-AgderNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kongeørnregistrering på Helgeland Arctic Research and Consulting da22 5002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
kompetanseheving og utstyr skadefellingslagVestskog sa20 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1584 items