Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Næring og rovvilt i Finnmark-Nesseby kommune 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune198 449Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av beitende sau og lam i Leitebakken 20Norsk institutt for naturforskning198 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom197 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Transport rovdyrskolen 2019Besøkssenter rovdyr Namsskogan190 312Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørn 2021LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2018-2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland190 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning190 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Ulv i norsk naturForeningen Våre Rovdyr190 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om norske rovdyrKristiansand dyrepark188 900Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Søknad FKT 2014 Nordreisa kommune187 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning187 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Finansiering av resterende kostnader - NRFI Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune186 360Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSteinar Olav Gartland181 800Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2020/2021Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2019/2020Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2018/2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune180 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Bjørn i Sør-Varanger: Familiestruktur/unger per årNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 180 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2017/2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
radiobjeller i LundadalenLundadalen beitelag180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering vinteren 2015-2016Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Evaluering av metodikken for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
ekstraordinær gjeting og tidlig slakt Riasten & Hyll Reinb175 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune175 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi172 250Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 1779 items