Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjæring TømmermyrMonica Tegler Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
intensiv gjeting under kalvingenMikkel Isaksen Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Opplæring, informasjon og treningHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Ikke behandlet
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Ikke behandlet
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
sporing og overvåkningLøten og Vang beitelag Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
tilskudd til drift av radiobjøllerOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Flytting av sau til fjellbeiteHåkon Hegna Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Scandcam – viltkamera TelmarkNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kongeørn som skadevolder på lam på FosenNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Beskyttelsesvester til hunderAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
kompetanseheving og utstyr skadefellingslagVestskog sa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt i Akershus.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Poster per side1861 - 1890 of 1959 items